Deze Privacy Policy is van toepassing op de website: www.allabouthousing.nl (hierna te noemen: “de website”). Met betrekking tot de website zijn Huisi Beheer B.V. en Housing Management Systems B.V. (hierna gezamenlijk te noemen: “de websitebeheerder”), gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de websitebeheerder is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang.

1. Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan de websitebeheerder gegevens vastleggen in een bestand. De websitebeheerder gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als de websitebeheerder hier gebruik van wenst te maken, dan zal hij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van de website besluit zijn gegevens via de website aan derden te verstrekken, dan is de websitebeheerder op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

2. Registratie van je gegevens

De persoonsgegevens die je bij je inschrijving invult of aan de websitebeheerder doorgeeft (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres), zullen worden opgenomen in de klantenadministratie van de website. Door zoekcriteria aan te geven bij je inschrijving op de website, zullen wij je per e-mail op de hoogte houden van het op de website aanwezige huurwoningenaanbod, dat voldoet aan deze criteria. Inschrijving op de website is geheel gratis. De websitebeheerder is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De websitebeheerder gebruikt je persoonsgegevens voor de uitvoering van de hierboven genoemde correspondentie, het onderhouden van contacten met je, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van de bezoekers van de website en om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf van de websitebeheerder en over zijn (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen je interessegebied vallen.

3. Verificatie

Eens in de zoveel tijd stuurt de websitebeheerder je een e-mail om te verifiëren of je inschrijving nog steeds actief is. Indien je op deze e-mail niet op de aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn reageert, beschouwt de websitebeheerder je inschrijving als niet langer actueel en zal je inschrijving automatisch worden gedeactiveerd.

4. Je rechten

Na verzoek per e-mail heb je de mogelijkheid de persoonsgegevens die wij over je verzameld hebben, in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je ons per e-mail op de hoogte stellen, indien je bezwaar maakt tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing doeleinden. E-mails dienen gestuurd te worden naar: info@allabouthousing.nl, met vermelding van je naam en adres.

5. Beveiliging gegevens

De websitebeheerder wenst je gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij de websitebeheerder heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot je gegevens. De opslag en doorgifte van je gegevens via het internet, zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Op een aantal pagina's van de website, kun je doorklikken naar andere websites. Het beleid (de privacy policies) die van toepassing zijn op deze sites ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, kan afwijken van het beleid van de websitebeheerder. De websitebeheerder is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 

6. Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest bezochte pagina’s en het aantal bekeken objecten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat de dienstverlening op de website verder kan worden geoptimaliseerd.

7. Wijzigingen

De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy.